اجاره کولر گازی ایستاده هوشمند دزاشیب

اجاره کولر گازی ایستاده – دزاشیب

1 ژوئن , 2020 اجاره کولر گازی

اجاره کولر گازی ایستاده – دزاشیب

اجاره کولر گازی ایستاده – دزاشیب اجاره کولر گازی ایستاده بانکی به طور معمول از دو بخش تشکیل شده است. یونیت خارجی و پنل داخلی که توسط دو لولهٔ مسی یا آلومینیومی به همدیگر مرتبط هستند. لولهٔ باریکتر گاز سرد را از یونیت بیرونی به یونیت داخلی منتقل می‌کند. لوله ضخیم‌تر کار خروج و انتقال گاز گرم را به […]

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,