اجاره کولرگازی ایستاده هوشمند باغستان کرج

اجاره کولرگازی ایستاده بانکی در باغستان کرج

8 ژوئن , 2020 اجاره کولر گازی

اجاره کولرگازی ایستاده بانکی در باغستان کرج

اجاره کولرگازی ایستاده بانکی در باغستان کرج اجاره کولرگازی ایستاده بانکی طبق معمول از دو پنل بیرونی و داخلی تشکیل شده است. به همراه آنها نیز، یک ریموت کنترل کوچک برای تنظیمات وجود دارد. کنترل توابعی همچون جهت پره ها یا تایمر روشن و خاموش شدن تعبیه شده است. اجاره کولرگازی اسپلیت ایستاده از طراحی ساده […]

, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,