اجاره پنکه

اجاره انواع پنکه-کریمخان

2 آگوست , 2018 اجاره پنکه

اجاره انواع پنکه-کریمخان

اجاره انواع پنکه-کریمخان دراجاره پنکه، اندازه پنکه بایستی مناسب ابعاد فضای مورد نظر باشد. در اتاق های بزرگتر می توان از دو یا چند پنکه برای تهویه وخنک کردن هوا استفاده کرد. اجاره پنکه با قطر پره بزرگتر در مکان های وسیع مورد استفاده قرار می گیرد. برای خنک سازی یک اتاق کوچک احتیاج به […]

, , , , , , , , , , , , , , ,